Credem că Biserica de azi ar trebui să fie:

1. Iubitoare

2. Ziditoare

3. Generoasă

 

Iubitoare

După modelul sacrificial al Domnului Isus, vom pune nevoile altora înaintea alor noastre.

Ioan 13: 34-35 “Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

 

Matei 22:37-40 “Isus i-a răspuns:– „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta“ Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți“. Toată Legea și Profeții depind de aceste două porunci.”

Ziditoare

Vom căuta intenționat zidirea membrilor bisericii, urmărind ca cei maturi spirituali să fie atenți la slăbiciunile celor mai puțini maturi, dar în același timp ajutându-i pe cei din urmă să crească în maturitatea lor.

Efeseni 4:16 “Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare incheietura, isi primeste cresterea, potrivit cu lucrarea fiecarei parti in masura ei, si se zideste in dragoste.”

 

1 Corinteni 12:7 “Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”

Vom cere și vom aștepta ca Duhul Sfânt să ofere darurile Sale bisericii.

1 Corinteni 12:11 “același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește.”

În timp ce se zidește biserica locală, se zidește Împărăția lui Dumnezeu.

Efeseni 4:11-12  “El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.”

Generoasă

Atât în interiorul bisericii, cât și în afara ei; suntem gestionarii resurselor și nu stăpânii resurselor; vom binecuvânta nevoile din interior, dar și cele din exterior (comunitatea în care trăim și orice grup de persoane ce sunt chemate la a planta o altă biserică similară cu a noastră în viziune).

 

1. În interiorul bisericii – local și global.

2 Corinteni 8:1-5 “Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsura de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.”

 

2. În afara bisericii – grijă față de cei în nevoi.

Iacov 1:27 – “Religia curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume“.

 

Pentru că “Biserica este”, ne angajăm să:

  • avem Biblia ca singurul îndreptar pentru viața ucenicului – 2 Timotei 3:16
  • ne încurajăm unii pe alții și să evităm bârfa, defăimarea și mărturia mincinoasă – Efeseni 4:29, 1 Petru 2 :1.
  • veghem unii asupra altora gestionând în mod biblic eventualele conflicte – Matei 18 :15, 1 Petru 4:8, 1 Tesaloniceni 5:19-20, 1 Timotei 5:19.
  • ne spunem adevărul în har/dragoste – Efeseni 4:15 “credinciosi adevarului, in dragoste, sa crestem in toate privintele, ca sa ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
  • ne slujim reciproc prin daruri și resurse – Romani 12 :13, 1 Corinteni 12:7
  • respectăm viziunea bisericii noastre (Misiune, Valori, Cultură și Doctrină) și angajamentele comune (Amos 3 :3 ; Romani 16 :17)
  • respectăm viziunea (Misiune, Valori, Cultură și Doctrină) bisericilor pe care le vom planta fiind dispuși să oferim sprijin spiritual – Faptele Apostolilor 14:23; Galateni 6:1-2.