Pe lângă Viziune și Principiile biblice, biserica Relevant e definită și de câteva elemente specifice:

1. Biserică relevantă

Dumnezeu a hotărât ca, prin Biserică, să fie revelată azi „înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10-11).

Așadar, credem că după modelul Domnului Isus, revelația lui Dumnezeu trebuie să fie exprimată în limbajul de “azi”, relevant generației și contextului în care trăim, dar într-un mod biblic.

Biserica revelează relevant planul lui Dumnezeu.

Relevanță nu inseamna doar a fi contemporan, ci mai degrabă a vesti Evanghelia într-un mod actual, accesibil și într-o atitudine biblică de smerenie, slujire și sacrificiu.

Fără a compromite esența adevărului Scripturii, vom căuta să fim relevanți, astfel încât să putem transmite mesajul biblic pe înțelesul oamenilor cărora ne adresăm, să poată înțelege semnificația lui și să-l poată pune în practică în viețile lor.

Întocmai cum apostolii au vestit aceeași Evanghelie în forme diferite (1 Corinteni 9:16-23), în funcție de contextul istorico-social în care a fost expus, la fel ne dorim și noi sa fim relevanti pentrul contextul de azi al orașului Cluj Napoca.

Așadar, accentul bisericii noastre va fi unul actual, accesibil si cu o atitudine biblică, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să slujim generației contemporane nouă.

2. Lucrarea cu copiii – o oportunitate, nu o nevoie

Lucrarea cu copiii va fi intotdeauna o prioritate în biserica noastră. Isus a spus:  „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei!” Luca 18:16.

Aceștia sunt bine veniți deoarece Dumnezeu are să le spună și lor ceva despre cum au fost creați și de ce, cum ar trebui să trăiască în această viață și cum anume Evanghelia poate să le transforme viața; toate acestea contextualizate în funcție de vârsta copilașului. Credem că  în principal această responsabilitate a fost încredințată părinților, însă biserica locală poate și trebuie să susțină acest proces.

Scopul lucrării cu copiii la Relevant Cluj este ucenicizarea; nu o ucenicizare care are în vedere mai întâi schimbarea comportamentului, ci a inimii.

3. Zeciuiala

Dărnicia către Biserica (sau “zeciuiala”), constă în aplicarea practică a Cuvântului lui Dumnezeu din Maleahi 3:10:

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare.“

Pe acest principiu, fiecare membru al bsericii Relevant va dărui o parte constantă din veniturile sale către lucrarea bisericii, pentru buna desfășurare a activităților ei.

Dărnicia, o practică menționată in Noul Testament (2 Corinteni 9), trebuie să aibă ca rădăcină o atitudine de generozitate și bucurie a inimii, și nu o constrângere:

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci <<pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu>>”

4. Evaluarea periodică și intențională

Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii.

5. Prioritatea familiei

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia este deseori sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și a lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului trebuie să fie in urmatoarea ordine: 1. Dumnezeu; 2. Familie; 3. Muncă/lucrare.

Datorită păcatului și firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități.

Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

6. Unitatea în diversitate

Având un caracter universal dar și local, biserica este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Hristos.

De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-l glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți.

Astfel vrem să evităm cele două extreme: – liberalismul, care neagă importanta Evangheliei, a funcției care nu este negociabilă și ar trebui să ne unească, și – legalismul care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate. Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

7. Calitatea înainte de cantitate

Formarea de ucenici este misiunea bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea, ci calitatea ucenicilor.

De aceea procesul formării ucenicilor va fi monitorizat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

8. Lucrul în echipă

Dumnezeu a lucrat mereu în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare) sau conducerea bisericii (prezbiterii, nu doar un pastor/preot) chiar și în lucrarea ucenicilor (care au fost trimiși doi câte doi) – mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi.

Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserica/lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită.

Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.

9. Mișcarea non-carismatică

Deși credem în lucrarea plenară a Duhului Sfânt, suntem convinși că aceasta se va face conform cu Scripturile, mai ales într-o ordine determinată de Același Duh Sfant (1 Corinteni 14:33).

Plecând de la aceasta premisa, vom urmări lucrarea Duhului Sfânt prin echilibrul Scripturii, și nu prin libertinismul uman.

10. Consilierea biblică

Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură,

Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești.

De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

11. Integritatea morală

Lucrarea bisericii cere caracter, convingeri, compatibilitate și competență.

Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o lucrare inițiată de Cristos și garantată tot de El.

Recunoscând că suntem pacatoși cu toții, înțelegem harul lui Dumnezeu – mântuirea doar prin Cristos, și de aceea vom căuta mereu să-L onorăm pe Dumnezeu printr-o trăire în Duh, și nu după îndemnurile firii.