O definiție general acceptată este cea care prezintă postul ca fiind o perioadă de abstinență de la ceva ce produce plăcere trupului, cum ar fi hrana, cu scopul de a muta atenția pe o nevoie și mai mare, și anume, nevoia de Dumnezeu.

În timp ce-ți ții trupul neîmplinit, prin post îți împlinești sufletul căutând o intimitate mai profundă cu Dumnezeu. În timp ce renunți la împlinirea trupului, prin post cauți dependența de Isus Cristos.

Ca și creștini, satisfacția noastră totală trebuie să-și aibă izvorul în plinătatea sufletului, nu a trupului.

Așadar, te invităm să răspunzi chemării pe care o face Duhul Sfânt Bisericii Relevant și să posteși pe parcursul celor 21 de zile.

Credem că aceste 21 de zile de post și rugăciune ne vor influența atât pe noi și familiile noastre, cât și biserica noastră, orașul nostru și țara noastră.


SĂPTĂMÂNILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE


1. Săptămână de Pocăință

18 – 24 ianuarie

Începe săptămâna de post și rugăciune cerându-i lui Dumnezeu să descopere lucrurile din viața ta, din familia ta și din biserica ta care nu-i sunt plăcute Lui.

Acum e momentul pentru o pocăință sinceră și transparentă. Stai zilnic în prezența lui Dumnezeu și cere-i să îți curețe fiecare bucățică din viața ta. Mărturisește-i păcatele tale și lasă-l pe El să lucreze în viața ta.

Cere un Duh de viață și de descoperire peste tine, peste casa ta și peste biserica ta. Acest Duh de viață care să-ți descopere lucruri de care trebuie să scapi!

Întrebări la care să te gândești în această săptămână:

 • Care sunt lucrurile din viața mea de care trebuie să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu?
 • Care sunt lucrurile din viața familiei mele de care trebuie să scăpăm și să ne cerem iertarea înaintea lui Dumnezeu?
 • Ce voi face practic în viața mea ca să lucrez în această schimbare?

Ce spune Biblia despre pocăință:

 • 2 Cronici 7:14  – dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.
 • Faptele Apostolilor 3:19  – Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
 • Psalmi 51:17  – Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
 • Psalmi 38:18  – Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.
 • Daniel 9:3-9 – Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului, Dumnezeului meu, şi I-am făcut următoarea mărturisire:‘Doamne, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Domnul, Dumnezeul nostru, însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
 • Daniel 9:17 Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!

2. Săptămână de Cerere

25 – 31 ianuarie

Vrem să fim conduși ca și biserică și comunitate de puterea Duhul Sfânt. Să fim călăuziți de un duh de viață care să ne păzească de atacul celui rău și să-L glorificăm pe Dumnezeu în duh și adevăr.

După ce te-ai mărturisit și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, acum vino înaintea Lui în libertatea pe care ai primit-o la cruce prin Isus și roagă-te specific și concret pentru următoarele motive:

1. O locație permanentă pentru biserica Relevant

2. Botez în 2021 – vrem ca oamenii să se întoarcă la Cristos și să mărturisească acest lucru prin botez și trăire verticală. 

3. Să păzească biserica Relevant de oamenii care au interese și intenții ascunse

4. Să fim o biserică condusă de un duh de viață

5. Pentru anul 2021 – protecție, liderii bisericii și pașii pe care trebuie să-i facem ca și comunitate

6. Declarăm un Duh de viață peste următoarele slujiri din biserică:

 • Predicare – să vorbească în autoritate conduși de adevărul Duhului Sfânt
 • Laudă și Închinare – să provoace biserica la o închinare verticală într-un singur Duh
 • Connect – să fie călăuziți de Duhul Sfânt când vorbesc cu cei care vin la biserică
 • Media – să fie umpluți de un duh de pricere 
 • Școala Duminicală – să aibă un duh de înțelepciune în creșterea noii generației
 • Relevant Plus – să cunoscă prin Duhul Sfânt nevoile oamenilor
 • Administrația – să vină peste ei un duh de înțelepciune în administrarea banilor

Întrebări la care să te gândești în această săptămână:

 • Care sunt nevoile mele personale și cum îl glorific pe Dumnezeu prin ele?
 • Care sunt nevoile familiei mele și unde vrei ca Dumnezeu să lucreze specific în viața ei?
 • Cum mă voi implica practic în biserica Relevant cu darul pe care l-a pus Dumnezeu în mine?

Ce spune Biblia despre cerere:

 • Psalmi 54:4  – Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!
 • Isaia 41:10  – nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.
 • 1 Petru 5:7 – Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi
 • Filipeni 4:6 – Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
 • Matei 7:7-8 – Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

3. Săptămâna de Recunoaștere

01 – 07 Februarie

Dumnezeu îți ascultă rugăciune, ți-a auzit plânsul și este cu tine. El va lucra în viața ta exact așa cum crede că este cel mai bine. De aceea cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, mulțumește-i lui Dumnezeu în această săptămână pentru toate binecuvântările din viața ta, din familia ta și din biserica ta.

Recunoaște bunătatea Lui în viața ta, în familia ta și peste biserica Relevant. Mulțumește-i în mod special pentru modul cum a lucrat, cum lucrează și cum va lucra.

Unde există duh de viață, este și mulțumire.

Întrebări la care să te gândești săptămâna aceasta:

 • Care sunt motivele specifice pentru care mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat în viața mea personală?
 • Unde vezi specific binecuvântarea lui Dumnezeu în familia ta? Mulțumește pentru ele!
 • Care sunt motivele tale de mulțumire legat de biserica Relevant?

Ce spune Biblia despre mulțumire:

 • Psalmi 107:22  – Să-I aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
 • Daniel 2:23  –  Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului!”
 • 1 Corinteni 15:57 – Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Cristos!
 • Psalmi 68:19 – Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră!
 • Psalmi 65:1-1 – Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute. Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
 • 1 Împărați 18:39 – Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” 
 • 11 Timotei 1:17 – A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

Serile de Rugăciune și Închinare

Rugăciune : 

 • Luni 19:00
 • Joi 06:30 

Închinare și Rugăciune:

 • Duminică 18:00 

Tipuri de Post

 1. Postul lui Daniel (doar consum de alimente de origine vegetală pe întreaga perioadă de 21 de zile)
 2. Post parțial (doar consum de lichide, pe o perioadă determinată de 3 – 7 zile)
 3. Post total (fără hrană și fără lichide, pe o perioadă determinată de 1 – 3 zile)

În completarea postului alimentar e potrivit să adaugi abstinența de la lucrurile care hrănesc firea (social media, TV, seriale, online, etc.), iar timpul tău astfel economisit să îl dedici părtășiei cu Cristos.


Cum dezvolți o viață de rugăciune

Rugăciunea este o disciplină, și ca orice altă disciplină, necesită un anumit nivel de tenacitate și angajament.

De asemenea trebuie să fii și intențional – așa că îți recomandăm urmatoarele idei:

 1. Crează-ți un set de reguli care să te ajute să ai un timp liniștit și fără nici o distragere. Isus, de cele mai multe ori se retrăgea de lume ca să aibă timpul Său de rugăciune (Marcu 1:35)
 2. Găsește-ti un loc liniștit. Fie că e biroul tău, camera de zi sau dormitorul, asigură-te că e un loc care îți facilitează rugăciunea în liniște.
 3. Dimineața sau Seara? Tu alegi! Lucrează cu personalitatea ta. Dacă ești o persoană matinala atunci programează-ți timpul de rugăciune dis de dimineață.
 4. Confortabil. Poți să stai în picioare, jos, în genunchi, pe scaun, decizia este a ta. Suntem distrași foarte ușor (fii sincer cu tine), așa că trebuie sa fim intenționali chiar și cu acest lucru. Tu știi cel mai bine cum te simți cel mai confortabil.
 5. Pregătește-te. Să ai la tine lista ta de rugăciune, jurnalul, un pix, Biblia, sau orice altceva te ajută.
 6. Cât de lung să fie timpul de rugăciune? Asta cu siguranță se va schimba atâta timp cât alegi să te rogi în fiecare zi. Inițial poate vor fi 15 minute sau 20 minute. De tine depinde cât poți să stai. Nu te simții vinovat dacă nu ai stat din prima o oră sau 2 ore. Pune-ți scopuri realiste și alege să crești. Mai bine 5 minute în plus in fiecare zi decât 30 de minute doar odată pe săptămână.
 7. Rugăciunea e un dialog. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Așa că alege să ai și un timp de meditare în care să nu spui nimic. Lasă-L să-ti vorbească. Este important să ne rugăm, dar la fel de important este și să ascultăm.

Cum să ții post?

 1. Cum să începi? Începe cu un scop clar. Fii specific. De ce postești? Ai nevoie de o direcție în viața ta, de vindecare, de restaurarea căsătoriei, sau ai probleme în familie? Te confrunți cu probleme financiare? Roagă-l pe Duhul Sfânt să te ghideze. Roagă-te zilnic și citește Biblia.
 2. Pregătirea Spirituală. Mărturisește-ți păcatele lui Dumnezeu. Cere Duhului Sfânt să se reveleze în slăbiciunea ta. Iartă-i pe cei care ți-au greșit si cere iertare celor cărora le-ai greșit tu (Marcu11:25, Luca11:4). Predă-ti viața întreagă lui Isus. (Romani12:1-2)
 3. Cum te decizi ce tip de post să ții? Tipul de post pe care îl ții depinde de tine. Poți să ții post fără să mănânci nimic, sau poți să ții postul lui Daniel (doar fructe și legume). Oricum îl vei ține, nu uita că cele mai importante elemente din acest post sunt inima ta, rugăciunea, și citirea Bibliei.
 4. Cât de lung să fie postul? Poți să ții post cât crezi tu. Unii pot să țină post complet de la o zi la trei zile, dar dacă crezi că poți să ții mai mult, de tine depine. Nu este un concurs în care acela care ține cel mai mult post este cel mai sfânt. Alege cu înțelepciune câte zile poți să ții post, și lasă Duhul Sfânt să-ți vorbească în tot acest timp. Dacă e prima dată când ții post, îți recomandăm să începi mai ușor, poate cu o jumătate de zi.
 5. La ce să te aștepti. Când ții post, trupul tău se detoxifiază, eliminând unele toxine din sistem. Uneori acest lucru poate să creeze un disconfort, cum ar fi dureri de cap sau iritații, mai ales dacă ții post de la cafea și dulce. Și normal, vei avea mai multă foame după mâncare. Limitează-ți activitățile și exercițiile sportive. Ia-ți un timp pentru a te odihni. Postul poate să aducă rezultate miraculoase. Urmărește calea lui Cristos când ții post. Ocupă-ți timpul ascultând vocea Duhului Sfânt, închină-te și roagă-te cât poți de mult. Nu lăsa ca să fii distras de lucruri care ar putea să te țina departe de Dumnezeu.
 6. Cum să termini postul? După ce termini timpul pe post pe care ți l-ai propus, îți recomandăm să nu începi să mananci din prima mâncăruri grele (carne, maioneze, etc). Începe să mănânci mâncăruri solide și porții mici de mâncare.